CHSHL JV Hockey CHAMPIONSHIP | #2 St Anthony’s vs #1 Chaminade

March 16, 2022