SCHSHL Varsity Hockey PLAYOFFS | #7 West Islip vs #2 St. Anthony’s

February 3, 2022