NYIHSHL Varsity Hockey PLAYOFFS | #8 Garden City vs #1 Syosset

February 8, 2023