SCHSHL Freshman Hockey | Half Hollow Hills vs Sachem Braves

March 20, 2022