SCHSHL Freshman Silver Hockey I West Islip vs. Sachem – Braves

March 1, 2021