SCHSHL Varsity Hockey | East Islip vs St Anthony’s

October 10, 2022