SCHSHL Varsity Hockey I Smithtown/Hauppauge vs. Sachem

February 23, 2021