SCHSHL Varsity Hockey | Sachem vs St. John’s

January 18, 2022