SCHSHL Freshman Hockey PLAYOFFS | #5 Sachem Warriors vs #4 St Anthony’s

April 11, 2022