SCHSHL Freshman Hockey PLAYOFFS | #8 Northport/Huntington vs #1 St Anthony’s

February 9, 2023