SCHSHL Freshman Silver Hockey I Sachem – Braves vs. Kings Park/Commack – Gold

March 4, 2021