SCHSHL JV Hockey FINALS (Game 1) | #2 St Anthony’s Gold vs #1 Smithtown/Hauppauge

February 7, 2023