SCHSHL JV Hockey FINALS (Game 3) | #2 St Anthony’s Gold vs #1 Smithtown/Hauppauge

February 11, 2023