SCHSHL Varsity Hockey PLAYOFFS | #8 Sachem vs #1 Northport/Huntington

February 3, 2022