SCHSHL Varsity Hockey PLAYOFFS | #8 West Islip vs #1 East Islip

February 7, 2023