SCHSHL Freshman Hockey PLAYOFFS | #4 Patchogue/Medford Red vs #2 Sachem

February 12, 2023