SCHSHL JV Hockey PLAYOFFS | #3 Kings Park/Commack vs #2 St Anthony’s Gold

February 6, 2023